LOVOSICKÉ SRDCE

„Osud Lovosic nám
není lhostejný!“

AMBICE

„Naším cílem je navrátit Lovosicím dobré jméno spolehlivého a ohleduplného souseda a partnera, vytvořit povědomí o našem městě jako o dobrém místě pro život a zajistit prestižní postavení v regionu. Chceme být nápomocni vytvoření takového města, na které budou moci být jeho občané právem hrdi, a ve kterém se nám všem bude dobře a spokojeně žít, sportovat i odpočívat“.

TÝMOVÁ SOUHRA

Sestavili jsme tým odborníků a patriotů různých profesí, vzdělání a zkušeností, kteří mají odhodlání, chuť a schopnosti provést s Vaší pomocí takové kroky, které povedou k naplnění a realizaci našich vizí a lepšímu směřování našeho města.“

KLÍČOVÉ PRIORITY VOLEBNÍHO PROGRAMU

  • připravíme cenově dostupné parcely pro individuální výstavbu rodinných domů a podpoříme výstavbu bytů
  • ukončíme předražené zakázky bez výběrových řízení
  • zkvalitníme úroveň a vybavenost zastávek MHD, včetně těch na periferiích města
  • vybudujeme další nové cyklostezky s jejich napojením na ty stávající
  • výrazně zlepšíme a zvýšíme vybavenost základních škol a školek, kterých je město zřizovatelem, např. moderními didaktickými pomůckami
  • snížíme platbu za likvidaci domovního odpadu
  • zajistíme přísné a transparentní kontrolní měření kvality ovzduší ve městě
  • snížíme daň z nemovitosti
  • omezíme příliv sociálně nepřizpůsobivých občanů do města
  • snížíme cenu tepla a teplé vody z centrálního zdroje