Rozhovor

„DOPRAVA A JEJÍ NEGATIVNÍ DOPADY NA OBYVATELE SE NEUSTÁLE MĚNÍ A VYVÍJÍ. PROTO JE NEZBYTNÉ UMĚT ADEKVÁTNĚ REAGOVAT A NEBÁT SE NOVÉ SITUACE ŘEŠIT,“ ŘÍKÁ JAN JAKUB.

Jan Jakub je lovosickým expertem ODS na dopravu a bezpečnost. Současně také figuruje na druhém místě kandidátky této strany. Veřejnosti je ale především znám jako místostarosta z let 2006-2010. Oblasti dopravy se věnuje dlouhodobě také v zaměstnání. V profesním životě vede odbor dopravy a silničního hospodářství na úřadě v Litoměřicích. V soukromém životě je vášnivým chalupářem.

 

Jednou z oblastí, které se intenzivně věnujete, je doprava. Jak hodnotíte stav komunikací v Lovosicích? Kde vidíte její slabá místa?

Podle vyjádření stávajícího vedení města už je údajně ve městě prakticky vše hotovo, komunikace a chodníky opravené. To však není úplně pravda! Dlouhodobě je občanům města slibována např. realizace krátkého chodníku od zámku směrem k poště. Ovšem ani tento krátký úsek město dosud nezvládlo vybudovat. Nebo Terezínská ulice jakožto vjezdová brána do města – nelichotivý stavebně technický stav povrchů, spousta nerovností, výtluků, chybí kvalitní vodorovné značení. Opravdu chceme, aby návštěvníci získali již při příjezdu do našeho města takovýto první dojem? Samostatnou kapitolou je pak lokalita pod Lovošem. Po zkvalitnění komunikací je v této městské části občany již dlouhodobě voláno.

 

Jaký je Váš postoj k projektu stavby lávky přes Labe?

Lávka přes Labe do Píšťan vznikla jako nápad v době, kdy se ODS aktivně podílela na vedení města a je tak i jednou z hlavních dopravní vizí současnosti. Z toho vyplývá, že projekt nejen plně podporujeme, ale považujeme se tak trochu za jeho prvotní iniciátory. Jeho realizací by došlo ke smysluplnému celoročnímu připojení města cyklostezkou k primární pravobřežní síti cyklostezek a tím i k novým možnostem rozvoje turistiky v okolí.

 

V době, kdy město vedla ODS, došlo ke zvýšení bezpečnosti na přechodech pro chodce. Jak hodnotíte tento stav nyní?

Přechody pro chodce mají být dle platné legislativy samostatně osvětleny, druhem a barvou světla odlišným od pouličního osvětlení, což v řadě případů na území města stále chybí. Samotné přechody a místa pro přecházení lze doplnit dalšími technickými prvky, které na nich zvýší bezpečnost chodců. Ale nejde jen o samotné přechody pro chodce. Zpomalení si zaslouží také další úseky komunikací. Například ulice Teplická je příliš široká a volá po zklidnění, resp. zúžení a zpomalení. Bylo by vhodné zde umístit například tzv. zklidňující vjezdovou bránu, vyvýšené pojezdové plochy, vodorovné značení apod. U školek, ale i škol, je třeba se věnovat maximálnímu zpomalení, neboť právě zde pravidelně dochází ke zvýšenému pohybu dětí a chodců obecně. Je potřeba klást důraz na skutečnost, že uliční prostor nepatří jen vozidlům, ale také chodcům nebo cyklistům.

 

Dopravním evergreenem je také nedostatek parkovacích míst. Máte představu, jak by bylo možné v tomto směru městu pomoci?

Parkovacích stání ve městech obecně příliš nepřibývá, zatímco počet vozidel neustále roste, přičemž Lovosice nejsou v tomto ohledu výjimkou. A pokud se k tomu navíc přidá necitlivá politika vedení města v podobě nedávné výsadby stromů v ulici Zámecké a 8. května, dochází naopak k jejich dalšímu citelnému snížení. Ve městě se rozhodně najdou plochy, které by bylo příhodné k výstavbě dalších parkovacích míst využít.

 

V centru města platí zákaz vjezdu nákladních vozidel. Přesto není těžké kamiony ve městě potkat. Je tato situace řešitelná?

I přes existenci odpovídajícího dopravního značení neustále dochází k průjezdům těžkých nákladních vozidel přímo centrem města. Proto je třeba i nadále stávající systém značení rozvíjet, více jej zviditelnit a vhodně doplnit tak, aby byly vjezdy pro tato vozidla možné striktně jen a pouze za účelem zásobování konkrétních subjektů (Deli, Billa, Penny). Ovšem i při odjezdech z těchto míst zásobování by měla mít tato vozidla povinnost opustit město nejvhodnějším směrem. Samozřejmě je nezbytné v tomto směru zintenzivnit kontroly a následný postih, neboť bez této preventivní činnosti se situace významně nezlepší.