Jak správně volit v komunálních volbách:

/Jak správně volit v komunálních volbách:
  • Každý volič obdrží 1 volební lístek a má k dispozici tolik hlasů, kolik členů zastupitelstva obce má být zvoleno. V případě Lovosic tak mají voliči 21 hlasů.
  • Volič může na hlasovacím lístku křížkem označit jednu volební stranu, tzv. VELKÝ KŘÍŽEK.
  • Volič může křížkem označit toho kandidáta, pro kterého hlasuje, a to v kterékoliv z volebních stran, nebo i pouze v jedné volební straně.
  • Volič může označit jednu volební stranu (tzv. Velký křížek) a zároveň označit další kandidáty z dalších volební stran.
  • V případě označení strany tzv. Velkým křížkem se nepřihlíží ke křížkům u jmen jednotlivých kandidátů jedné strany, ale hlasy se přidělují podle pořadí na kandidátce.