Rozhovor

„LOVOSICE TRÁPÍ NÁLEPKA PRŮMYSLOVÉHO MĚSTA, ZA KTEROU JE PŘEDEVŠÍM HLUK A OKOLNÍ PRŮMYSL. JE NA ČASE TO ZMĚNIT“, ŘÍKÁ ING. RADEK DLOUHÝ

Za jeden z největších problémů Lovosic považuje Ing. Radek Dlouhý jeho životní prostředí. Alarmující jsou podle něj údaje o úrovni hluku. Své o tom vědí například obyvatelé čtvrti Holoubkov nebo lokality U Nadjezdu. Právě na životní prostředí se chce při své práci v zastupitelstvu zaměřit. „Základem je podrobná hluková mapa města,“ říká Ing. Radek Dlouhý, v profesním životě manažer a ředitel provozu.

 

Lze lokalizovat zdroj zvýšeného hluku ve městě? Jakým způsobem budete pracovat na jeho snížení?

Hluk je brzdou v rozvoji města, je všudypřítomný a dlouhodobě neřešený. Detailně zpracovaná hluková mapa nám přinese přesné údaje o místě a především zdroji hluku, který překračuje hygienické limity. Před jejich nedodržováním není možné zavírat oči, je potřeba se tímto problémem zabývat. Musí se řešit s původci a dotlačit je k opatřením, která budou opravdu účinná. Nelze se smířit s tím, že v létě není možné otevřít okno, protože hluk přehluší běžný rozhovor. Takhle si místo pro život nikdo z nás nepředstavuje.

 

Jedním z problémů města je nedostatek stavebních parcel. Máte vizi, kde by bylo možné další pozemky vybudovat?

Jedná se o zásadní problém, díky kterému Lovosice ztrácejí. Bez bytové výstavby se nemůže město rozvíjet. Z města se stává přestupní stanice s názvem „práce“, kde lidé tráví pouze osm pracovních hodin. Tento problém odráží také nepříznivý trend odlivu obyvatel. Pokud chceme lidi přilákat, aby se zde usadili, musíme jim k tomu vytvořit vhodné podmínky a pobídky. A jednou z nich může být např. nabídka atraktivních pozemků bez hlukové zátěže. Bohužel aktivita tímto směrem se zastavila již několik volebních období zpět. Máme tu mimořádně atraktivní lokalitu Pod lisem. Jistě, jsou zde majetkové problémy s pozemky a potíže s kanalizací. Čekáním či odkládáním se ovšem tyto problémy nevyřeší. Je potřeba se tématu chopit a být iniciativní. A to je jen příklad. Vhodných lokalit pro stavbu rodinných domů nebo malých bytových domů je ve městě mnoho. Lovosice mají dobrý potenciál k růstu! Jde jen o to, aby ho zvolení zastupitelé využili ve prospěch obyvatel a města. Proto jsme tady my se společnou výzvou „Nastartujme Lovosice!“

 

V jednom z bodů volebního programu uvádíte, že budete hledat provozní úspory ve výdajích města a příspěvkových organizací. Kde jsou podle Vašeho názoru mezery a v jaké oblasti může město a jeho organizace ušetřit?

Jako dlouholetý vedoucí pracovník zodpovědný za plnění rozpočtu na straně nákladů i výdajů a za hledání úspor vím, že nejcennějším zdrojem jsou lidé. Myslím tím zkušení lidé, kteří jsou schopni vidět nedostatky, jsou schopni věci řešit efektivně a energicky. Řešit tak, aby se nemusely zakázky zadávat bez výběrového řízení na výjimku starosty. Řešit tak, aby pojištění majetku odpovídalo současné cenové hladině srovnatelné s okolními městy. Proto nehodláme provádět účelové reorganizace s cílem dosadit „své lidi“ pod záštitou úspor, protože zkušené lidi město potřebuje. O zkušené lidi lze opřít i hledání úspor. Škrty od stolu sice přinesou krátkodobou úsporu, ale jak jsme byli svědky v minulosti, mohou např. paralyzovat údržbu městské zeleně. Naším záměrem je, aby město pracovalo jako jeden celek, tedy chytřeji, transparentněji a tím i úsporněji.