ODS JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST MĚSTA

/ODS JAKO NEDÍLNÁ SOUČÁST MĚSTA

Jsme součástí politické strany založené v roce 1991, která má tedy bezmála již téměř třicetiletou historii. Během tohoto dlouhého období jsme dokázali v týmové spolupráci s ostatními subjekty posunout rozvoj města značně kupředu. Město Lovosice v novodobé historii dosáhlo největšího rozkvětu právě v těch letech, kdy byli ve vedení města přítomni zástupci ODS. Ti rozhodovali například o postavení nového domu pro seniory, lávce přes frekventovanou silnici I. třídy, která protíná Lovosice, zklidnění průtahu městem s rekonstrukcí přechodů nebo prvotní revitalizaci a rekonstrukci lesoparku Osmička. Václavskému náměstí byl navrácen jeho historický vzhled, včetně umístění sochy svatého Václava. Centrální podchod byl přestavěn tak, aby mohl být využíván i rodinami s kočárky a spoluobčany s omezenou pohyblivostí. Průběžně probíhaly opravy škol, školek, chodníků pro pěší, či komunikací pro vozidla, a to i v rozsahu celých čtvrtí. Došlo k rozsáhlé privatizaci bytového fondu města, kdy byly nájemníkům prodány byty za zlomek jejich tržní ceny. Rovněž byly postaveny cyklostezky a napojeny na síť páteřních cyklostezek a celá řada dalších projektů. Po celou dobu angažmá ODS ve vedení města byly ochotně a jednoznačně pozitivně finančně podporovány různorodé sportovní aktivity občanů města a činnost sportovních klubů.