Rozhovor

„SNÍŽÍME POPLATKOVOU ZÁTĚŽ OBYVATEL LOVOSIC,“ říká Jiří Hauf

Jiří Hauf působil řadu let v lovosických čokoládovnách i zastupitelstvu města. Podílel se na listopadových událostech roku 1989, působil v lovosickém Občanském fóru, později byl u vzniku zdejší ODS. Jeho koníčkem je město, chalupaření a historická vozidla.

 

Vašim hlavním objektem zájmu je oblast životního prostředí. Na co byste se chtěl zaměřit především?

Na internetových stránkách města jsem našel, že například v lednu a únoru 2017 byly výrazně překročeny limity pro výskyt mikročástic v ovzduší. To považuji za varovný signál. Nepamatuji si, že bychom byli ze strany představitelů Lovosic na tuto situaci nějak upozorněni. Tohle chci, aby se neopakovalo. Obyvatelé Lovosic musejí být včas informováni všemi dostupnými prostředky, například pomocí SMS. Musejí dostat informaci o tom, co se děje a co mají dělat. Měření některých škodlivin se mi na webu města nepodařilo najít vůbec.

 

Dalším Vaším tématem je snížení poplatků za odvoz komunálního odpadu. Je potřeba tyto platby dále snižovat?

Současná sazba není nikterak přehnaná. Na druhou stranu je i tato částka pro některé lidi vysoká. Přibývá měst, která mají poplatek nulový. Jde o motivaci obyvatel, aby odpadky nekončily tam, kde nemají. Budu se snažit, abychom poplatkovou zátěž neustále snižovali.

 

S tím souvisí i poplatek ze psů?

Samozřejmě. Poplatek ze psů není dominantní položkou příjmové části rozpočtu města. Minimálně pro důchodce bychom tento poplatek chtěli zrušit. Pro mnoho spoluobčanů v důchodovém věku je pes mnohdy tím největším přítelem, tak proč by za něj měli platit?

 

Proč si myslíte, že je vhodné zřídit komisi pro rozvoj města. Je to skutečně potřeba?

Je. Naší důležitou prioritu je růst počtu obyvatel města. Ta teď bohužel stále klesá, což je primárně špatné vysvědčení pro vedení města. Je to důležitý parametr. Musíme s tím něco dělat. A zavedení funkční komise je prvním krokem. Úbytek obyvatel je důkazem toho, že město nefunguje, jak má.

 

V listopadu 1989 a v roce 1990 jste se podílel na „odstavení“ estébáků a komunistů od moci. Co říkáte na to, že nyní je jeden z nich premiérem a jeho vláda se opírá o komunisty?

To mi samozřejmě velmi silně vadí. Je to člověk, který byl doložitelně v StB. Člověk s takovým kreditem tam nemá co dělat. Jestliže ho většinová společnost volí a toleruje mu to, tak je to pro mě údiv a jsem z toho zklamaný. Nicméně jsem realista. Vím, že kolo dějin se bude posunovat stále dopředu. Většina lidí si uvědomí, že mít premiérem takového člověka, je špatně. Druhá věc, tedy důvěra pro vládu od komunistů, to je otevřená kolaborace.