Rozhovor

„Sportoviště sportovcům. Pokusme se napravit špatná rozhodnutí dosavadního vedení města,“ říká Vojtěch Srba.


Vojtěch Srba je známým sportovcem a podporovatelem sportu v Lovosicích. Patří k házenkářským patriotům města. Rozvoji sportu se věnuje také z pozice zastupitele. V rozhovoru vysvětluje chyby, které dosavadní vedení města udělalo a jejich dopady na fungování sportovních zařízení a sportu ve městě. Téměř veškerý volný čas věnuje házené a lovosickému klubu.

 

Od 1. července 2017 patří veškerá sportoviště v Lovosicích pod správu Města. Není tajemstvím, že jste s tímto krokem nesouhlasil. Můžete vysvětlit proč?

Převod majetku z ASK do správy Města nebyl ze dne na den. Celá operace trvala půl roku a během ní jsme opakovaně upozorňovali na úskalí, které převod přinese. Navrhovali jsme, aby veškerá sportoviště zůstala pod ASK a údržba a provoz byl svěřen TSM (Technické služby města). Bohužel tento apel nebyl vyslyšen, místo toho město investovalo statisíce korun do poradenské firmy, která zadání vedení města vyřešila převodem majetku pod Město. Hlavním problémem, který převod majetku přinesl, bylo znemožnění čerpání dotací z programu MŠMT, protože došlo k rozdělení sportovišť a sportovců a naopak. Ovšem podmínkou pro čerpání dotací je spojení sportovců a majetku (nebo dlouhodobých nájmů). ASK tak zůstali nadále sportovci, ale organizace nemá ve správě majetek a nemůže tak čerpat dotace na provoz nebo investice. Ovšem čerpat dotace ale v tomto modelu nemůže ani město, protože to naopak zase nemá sportovce. Vznikl tak začarovaný kruh. Přitom dříve se z dotací podařilo postavit umělý travnatý povrch vedle plaveckého bazénu nebo opravit střechu v hale Chemik. To byl jen jeden ze špatných kroků dosavadního vedení města, který bychom rádi napravili.

 

Jak tedy vypadá v současnosti stav sportovišť v Lovosicích?

Předně bych chtěl říci, že za poslední čtyři roky se investovalo pouze do venkovního plaveckého areálu. V havarijním stavu je podhled a osvětlení v hale Chemik, v absolutně neuspokojivém stavu se nachází ubytovna na zimním stadionu, stejně tak stadion jako takový nebo atletická dráha. Za původního stavu by bylo možné o dotace na rekonstrukce těchto objektů minimálně požádat.

 

Dalším problematickým tématem je údržba městské zeleně. Jaký je váš názor na tuto oblast?

Nebudu zde hodnotit kvalitu prací v oblasti údržby zeleně. Několikrát jsem požadoval od vedení města kompletní rozpočet na její údržbu. Pokaždé jsem ale dostal nekompletní a zkreslené informace: jiná čísla nebo jiné položky, což ve mně rozhodně nebudí důvěru.

 

Jak se vám líbí nové barevné květináče, které lze spatřit po celém městě?

Květináče jsou určitě o něco lepším rozhodnutím než sázení stromů přímo do asfaltu, jak se to stalo v Zámecké ulici nebo v ulici 8. května. Na tomto příkladu je krásně vidět, jak se dá vysoutěžit zakázka mimo EZAK (systém na elektronické zadávání veřejných zakázek) v hodnotě několika set tisíc korun.

 

Zlepšilo dosavadní vedení transparentnost veřejných zakázek ve městě, jak slibovalo?

Ukázkovým příkladem této slibované změny může být například zakázka na opravu kulturního střediska Lovoš. Zde se přes EZAC soutěžilo zhruba v 1/5 celkového objemu prací. Zbytek se rozdělil na drobné zakázky, které se již zadávaly napřímo mezi spřízněné firmy bez výběrového řízení. To podle mého názor význam slova „transparentnost“ příliš nenaplňuje.